URLپولدارترین آمریكایی ها در كدام دانشگاه ها تحصیل كرده اند؟

پولدارترین آمریكایی ها در كدام دانشگاه ها تحصیل كرده اند؟

به گزارش كوتاه كننده لینك كشور آمریكا، خانه ی بعضی از ثروتمندترین دانشگاه ها و افراد دنیا است. بر این اساس رتبه بندی های جدید نشان داده است كه دانشگاه ˮهارواردˮ بیشترین دارایی مالی را دارد.


به گزارش كوتاه كننده لینك به نقل از ایسنا و به نقل از میك ایت، موسسه تحقیقاتی "ولث ایكس" (Wealth-X) سالیانه دانشگاه ها را بر مبنای داشتن تعداد فارغ التحصیلان با بالاترین ارزش خالص رتبه بندی می كند.
این افراد كسانی هستند كه ارزش خالص آنها بیشتر از ۳۰ میلیون است.
بر مبنای داده های انتشار یافته از جانب این موسسه تحقیقاتی، دانشگاه هاروارد بیشترین تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند را در خود تربیت كرده است.
همینطور این موسسه اخیرا ۲۰ دانشگاه ثروتمند آمریكا را رتبه بندی كرده است.
۱- دانشگاه هاروارد
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۱۸۳۰
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱.۹ تریلیون دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۱۳۶۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۴.۸ تریلیون دلار
۲- دانشگاه استنفورد
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۷۷۵
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱.۱ تریلیون دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۵۵۸۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۲.۹ تریلیون دلار
۳- دانشگاه پنسلوانیا
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۷۷۴
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۷۳۱ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۵۵۷۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱.۸ تریلیون دلار

۴- دانشگاه كلمبیا
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۵۱۶
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۶۲۱ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۳۹۲۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱.۵ تریلیون دلار
۵- دانشگاه نیویورك
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۴۵۶
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۲۷۹ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۳۳۸۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۷۱۲ میلیارد دلار
۶- موسسه فناوری ماساچوست
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۵۱
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۳۸۰ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۷۸۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۹۹۰ میلیارد دلار
۷- دانشگاه نورث وسترن
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۶۵
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱۴۵ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۷۲۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۳۸۹ میلیارد دلار
۸- دانشگاه كالیفرنیا جنوبی
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۱۹
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱۸۸ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۶۴۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۵۴۸ میلیارد دلار
۹ - دانشگاه شیكاگو
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۲۶
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۲۸۶ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۴۰۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۷۰۷ میلیارد دلار
۱۰ - دانشگاه ییل
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۵۸
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۳۱۱ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۴۰۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۷۷۷ میلیارد دلار
۱۱ - دانشگاه بركلی
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۹۵
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۲۴۹ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۳۸۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۷۶۰ میلیارد دلار
۱۲ - دانشگاه كرنل
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۹۹
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱۷۹ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۲۴۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۴۸۳ میلیارد دلار
۱۳ - دانشگاه تگزاس در آستین
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۳۲
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱۸۵میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۱۹۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۴۶۳ میلیارد دلار
۱۴ - دانشگاه پرینستون
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۰۹
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۴۹۶ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۱۸۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱.۱ تریلیون دلار
۱۵ - دانشگاه نوتردام
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۱۶
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۶۱ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۲۰۸۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱۷۹ میلیارد دلار
۱۶ - دانشگاه میشیگان
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۸۱
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۲۸۲ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۱۹۷۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۶۹۱ میلیارد دلار
۱۷ - دانشگاه كالیفرنیا، لس آنجلس
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۷۷
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱۴۰ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۱۹۴۵
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۳۷۵ میلیارد دلار
۱۸ - دانشگاه میامی
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۴۸
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱.۱ تریلیون دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۱۷۰۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۳۰۹ میلیارد دلار
۱۹ - دانشگاه ویرجینیا
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۵۱
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۱۰۰ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۱۶۵۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۲۴۶ میلیارد دلار
۲۰ - دانشگاه بوستون
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۰۳
ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۹۲ میلیارد دلار
تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده: ۱۶۴۰
ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: ۲۷۷ میلیارد دلار1398/05/14
14:14:37
5.0 / 5
1278
تگهای خبر: فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان gph در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
کوتاه کننده لینک

کوتاه کننده لینک