URLمطالب كوتاه كننده لینك

دانشمند ركورددار زندگی زیر آب

طول عمرم با زندگی زیر آب بیشتر شد!

طول عمرم با زندگی زیر آب بیشتر شد!
در قالب ودیعه ضمانت نامه صورت گرفت؛

اختصاص خط اعتباری 63 میلیارد تومانی به 32 صندوق پژوهش و فناوری

اختصاص خط اعتباری 63 میلیارد تومانی به 32 صندوق پژوهش و فناوری

fake passport PSD template

fake passport PSD template
با كمك پرینتر سه بعدی صورت گرفت؛

ابداع محقق ایرانی برای انتقال دارو در بدن با ریز سوزن نوین

ابداع محقق ایرانی برای انتقال دارو در بدن با ریز سوزن نوین
با روشی ایمن و ارزان؛

ویروس مصنوعی از جنس نانو جان انسان ها را نجات می دهد

ویروس مصنوعی از جنس نانو جان انسان ها را نجات می دهد
از سوی وزارت علوم؛

فراخوان دوم طرح دستیار فناوری

فراخوان دوم طرح دستیار فناوری

تور فناورانه نمایشگاه ایران هلث با حضور نخبگان دانشگاهی

تور فناورانه نمایشگاه ایران هلث با حضور نخبگان دانشگاهی

شرایط عکس لاتاری برای ثبت نام

شرایط عکس لاتاری برای ثبت نام
مشاور ویژه مدیرعامل كمیسیون فضایی عربستان سعودی:

بلندپروازی های عربستان در فضا ادامه می یابد

بلندپروازی های عربستان در فضا ادامه می یابد
از سوی صندوق نوآوری اعلام شد؛

جزئیات انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه برای دانش بنیان ها

جزئیات انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه برای دانش بنیان ها
کوتاه کننده لینک