URLمطالب كوتاه كننده لینك


نخستین آزمایش ریزگرانش توسط یک پهپاد انجام شد

نخستین آزمایش ریزگرانش توسط یک پهپاد انجام شد
توسط یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

تحویل دستگاه حفاری چاه های نفت و گاز به شرکت ملی حفاری

تحویل دستگاه حفاری چاه های نفت و گاز به شرکت ملی حفاری
استاد دانشگاه پرینستون :

ChatGPT یک مولد بیهوده است!

ChatGPT یک مولد بیهوده است!
توسط محققان دانشگاه تهران محقق شد؛

تولید زخم پوش های نوین برای ترمیم زخم های عمیق

تولید زخم پوش های نوین برای ترمیم زخم های عمیق

سگ رباتیکی با سرعت ۳ متر در ثانیه

سگ رباتیکی با سرعت ۳ متر در ثانیه

امداد خودرو تهران

امداد خودرو تهران
با حكم معاون علمی رئیس جمهور؛

سرپرست معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی منصوب گردید

سرپرست معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی منصوب گردید

تغییر در نحوه گفتار زنگ خطر بروز پارکینسون

تغییر در نحوه گفتار زنگ خطر بروز پارکینسون

جیمز وب گرفتار نقص فنی شد

جیمز وب گرفتار نقص فنی شد
یك مقام مسئول خبر داد؛

رکورد شکنی جدید دانش بنیان ها در سال ۱۴۰۱

رکورد شکنی جدید دانش بنیان ها در سال ۱۴۰۱
کوتاه کننده لینک