URLگروه خونی هیچ تاثیری بر كاهش وزن ندارد

گروه خونی هیچ تاثیری بر كاهش وزن ندارد

نتایج یک آزمایش بالینی جدید نشان داده است که گروه خونی تاثیری بر کاهش یا افزایش وزن افراد ندارد و یک رژیم غذایی گیاهی بدون توجه به گروه خونی خاص فرد، دارای تأثیرات متابولیکی مفید می باشد.


به گزارش کوتاه کننده لینک به نقل از ایسنا و به نقل از نیو اطلس، یک مطالعه جدید با بررسی داده های یک آزمایش بالینی و بررسی اثرات مفید یک رژیم غذایی گیاهی نشان داده است که گروه خونی فرد هیچ تاثیری در کاهش وزن یا سلامت قلب و عروق در واکنش به مداخلات رژیم غذایی ندارد.
در اواسط دهه ۱۹۹۰، رژیم های غذایی وابسته به گروه خونی فرد توسط "پیتر جی د آدامو"، محبوب شد و رژیم های غذایی مختلفی برای انواع گروه خونی پیشنهاد می شد. بعنوان مثال، گروه خونی O قدیمی ترین گروه خونی و مناسب برای رژیم های غذایی به سبک اجداد انسان ها همراه با پروتئین های حیوانی در نظر گرفته می شود. از جانب دیگر، گروه خونی A یک گروه خونی جدیدتر شمرده می شود که بیشتر برای رژیم های گیاهخواری فاقد گوشت قرمز مناسب می باشد.
کتاب "دی آدامو" به نام "بر اساس گروه خون خود غذا بخورید"(Eat Right For Your Type) تا حالا میلیون ها نسخه فروخته است و رژیم های غذایی آن تا امروز بسیار محبوب واقع شده است. با این وجود، هیچ مدرک علمی برای تأیید رژیم های غذایی برمبنای گروه خونی ارائه نشده است.
رژیم غذایی برمبنای گروه خونی به دلیلهای مختلفی با انتقاداتی روبه رو شده است. بررسی های علمی اخیر نشان داده است که هیچ نوع شواهد علمی برای پشتیبانی از نظریه رژیم غذایی گروه خونی وجود ندارد و برای رسیدگی به آن به مطالعات علمی که به درستی طراحی شده باشد، نیاز است. هم اکنون هیچ مدرکی برای اثبات خاصیت رژیم غذایی برمبنای گروه خون وجود ندارد. برای اثبات این موضوع، می بایست تحقیقات گسترده ای بر روی دو دسته از افراد دارای یک نوع گروه خونی که یکی از رژیم غذایی برمبنای گروه خونی پیروی می کند و دیگری از رژیم غذایی متداول پیروی می کند، صورت گیرد و نتیجه تحقیقات دو گروه با هم مقایسه گردد.
تا به امروز هیچ شاهد علمی برای پشتیبانی از فرضیه رژیم غذایی برمبنای گروه خونی وجود ندارد و هیچ شاهد بالینی وجود ندارد که این نوع رژیم، سلامتی را بهبود می بخشد.
دکتر "هارولدو موریرا" و "لوئیز دی ماتوس" اشاره می کنند که اظهارات مطرح شده توسط طرفداران این رژیم غذایی در خصوص اینکه گروه خونی O نخستین گروه خون انسان است، نیاز به این دارد که ژن O پیش از ژن های A و B تکامل یافته باشد. در صورتیکه شبکه های فیلوژنتیک از آلل های ABO انسان و غیر انسانی نشان میدهد که ژن A برای نخستین بار تکامل یافته است. آنها استدلال می کنند که از نظر تکاملی بسیار غیرعادی است که ژن های عادی(برای انواع A و B) از ژن های غیرطبیعی (برای نوع O) تکامل یافته باشند.
پژوهشگران می گویند بااینکه گروه خون O در بین تمامی انسان ها در سراسر جهان رایج است، هیچ شاهدی وجود ندارد که ژن O نشان دهنده ژن اجدادی در سیستم ABO باشد و منطقی نیست که فرض نماییم که یک ژن معیوب به صورت خود به خودی به وجود می آید و سپس به ژن های نرمال تبدیل گردد.
حالا آخرین شواهد در مورد انکار این مدل از رژیم غذایی که شبه علمی است، از یک آزمایش بالینی تصادفی جدید به دست آمده که اثرات متابولیک یک رژیم غذایی گیاهی کم چرب را بررسی نموده است. این آزمایش روی بیش از ۲۰۰ نفر دارای اضافه وزن انجام شده و آنها را بطور تصادفی در دو گروه رژیم غذایی گیاهی کم چربی و یک گروه کنترل که هیچ تغییری در رژیم غذایی آنها ایجاد نشد، قرار دادند. این آزمایش به مدت ۱۶ هفته مورد پیگیری قرار|گرفت.
یافته های اصلی این آزمایش که در مجله JAMA Network Open انتشار یافته است، این بود که رژیم غذایی گیاهی فعالیت متابولیکی بعد از خوردن غذا را حدود ۲۰ درصد می افزاید. این رژیم همین طور منجر به افزایش حساسیت به انسولین و کاهش وزن در مقایسه با گروه کنترل شد.
یک تجزیه و تحلیل ثانویه تازه انتشار یافته از داده های این آزمایش، تأثیر این رژیم را برمبنای گروه خونی شرکت کنندگان بررسی نموده است. بدین سبب اگر سفارش ها و ادعاهای مربوط به رژیم غذایی برمبنای گروه خون درست بود، رژیم غذایی مورد مطالعه در این آزمایش باید برای افراد دارای گروه خونی A بسیار مفیدتر باشد و برای گروه های خونی O تأثیر کمتری داشته باشد.
"نیل بارنارد" نویسنده این مطالعه جدید توضیح می دهد: ما دریافتیم که گروه خونی تغییری ایجاد نمی کند و بر کاهش وزن تاثیری ندارد. در صورتیکه رژیم غذایی برمبنای گروه خونی می گوید که یک رژیم غذایی گیاهی باید برای گروه خونی A بهتر باشد و برای گروه خونی O تاثیر چندانی ندارد، اما مطالعه ما نشان داد که این رژیم غذایی برای همه گروه های خونی مفیدست و هیچ مدرکی وجود ندارد که رژیم های گوشتی و پروتئینی برای همه خوب است.
در این آزمایش در کنار کاهش وزن، چیزهایی همچون سطح چربی خون و قند خون نیز بررسی گردید. تفاوت مدلول داری بین هیچ یک از گروه های خونی مختلف مشاهده نشد و مداخلات رژیم غذایی بدون در نظر گرفتن گروه خون به اندازه یکسان مفید دیده شد.
"بارنارد" می گوید: تحقیقات ما نشان میدهد که همه گروه های خونی بطور مساوی از رژیم گیاهی مبتنی بر مصرف میوه ها و سبزیجات، حبوبات و غلات کامل بهره مند می شوند و بطور خاص به کاهش وزن و سلامت قلب و عروق در بزرگسالان دارای اضافه وزن کمک می نماید.
در صورتیکه این آزمایش فقط یک رژیم غذایی خاص(خوردن چربی کم و سبزیجات و گیاهان) را بررسی نموده است، مطمئناً نخستین تحقیق نیست که نشان میدهد رژیم های مبتنی بر گروه خونی کارگر نیستند. یک بررسی سیستماتیک از سال ۲۰۱۳ هیچ مدرک علمی پیدا نکرده است که نشان دهد گروه های خونی خاص از استراتژی های خاص غذایی بهره مند هستند.
این تحقیقات جدید در مجله Academy of Nutrition and Dietetics انتشار یافته است.
این در حالیست که طبق نظریه دکتر آدامو، رژیم غذایی برمبنای نوع گروه خونی مهم ترین عامل در تعیین یک رژیم غذایی سالم می باشد.
دکتر "آدامو" بر این باور است که نوع گروه خونی، کلید توانایی بدن انسان برای شناسایی خودی از غیر خودی است. او معتقد می باشد که لکتین موجود در غذاها با هر گروه خونی و باتوجه به وضعیت سکرتور(مترشحه) هر فرد واکنشی مختلف ارائه می دهد. وی در بخش هایی از کتاب خود به این مساله اشاره دارد که لکتین هایی که با آنتی ژن های مختلف هر چهار گروه خونی تعامل دارند، در حقیقت ناسازگار و مضر هستند. به همین دلیل، انتخاب غذاهای مختلف و سازگار با هر گروه خونی، برای به حداقل رساندن این واکنش ها با لکتین بسیار مهمست.
طبق نظریه دکتر "آدامو" هر گروه خونی نیازمند رژیم غذایی مخصوص است. دکتر آدامو ۴ گروه خونی را به اینگونه شرح می دهد:
گروه خون O: دکتر "آدامو" این گروه خون را گروه شکارچیان می نامد. او به دارندگان این گروه خونی، پیروی از رژیم غذایی غنی از پروتئین را سفارش می کند. او بر این باور است که گروه خونی O نخستین گروه خونی است و از ۳۰ هزار سال پیش سرچشمه گرفته است، اما دانشمندان اعتقاد دارند که در حقیقت قدیمی ترین گروه خون، گروه خون A است.
گروه خون A: دکتر "آدامو" این گروه خون را گروه کشاورزان نامیده و بر این باور است که این گروه، از آغاز عصر کشاورزی یعنی ۲۰ هزار سال پیش سرچشمه گرفته است. او به دارندگان این گروه خونی سفارش می کند سبزیجات بیشتری مصرف کرده و از مصرف گوشت قرمز اجتناب کنند. رژیمی شبیه رژیم گیاهخواران برای این گروه خون مناسب سفارش شده است.
گروه خون B: دکتر "آدامو" این گروه خون را گروه چادرنشین نامیده و معتقد می باشد که این گروه، از آغاز ۱۰ هزار سال پیش سرچشمه گرفته است. او بیان می کند که دارندگان این گروه خون دارای یک سیستم ایمنی قوی و یک سیستم گوارشی انعطاف پذیر هستند. او معتقد می باشد که دارندگان گروه خونی B تنها گروهی هستند که قادر به هضم لبنیات هستند، اما این مسئله دارای تناقض است، برای اینکه با وجود اینکه بیشتر دارندگان گروه خون B اهل آسیا، به خصوص چین و هندوستان، هستند، اما حساسیت به لاکتوز در میان مردم آسیا، آمریکای جنوبی، آفریقایی تبار رایج تر بوده و در بین کسانی که از تبار شمال اروپا و شمال غرب هند هستند، کمیاب تر است.
گروه خون AB: دکتر "آدامو" این گروه خون را گروه معما نامیده و معتقد می باشد که این گروه اخیراً تکامل پیدا کرده است و سرچشمه آن به کمتر از ۱۰۰۰ سال پیش بر می گردد.1399/09/20
12:44:11
5.0 / 5
724
تگهای خبر: آزمایش , سیستم , شبكه , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان gph در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
کوتاه کننده لینک

کوتاه کننده لینک