URLآرشیو مطالب : متخصص

پیش گیری از كووید-۱۹ با هدف گیری ویروس در بینی

پیش گیری از كووید-۱۹ با هدف گیری ویروس در بینی

دكتر روانشناس در تهران

دكتر روانشناس در تهران
به دنبال ثبت واكسن در روسیه؛

واكسن كرونای روسیه به شهردار مسكو و وزیر دفاع تزریق شد

واكسن كرونای روسیه به شهردار مسكو و وزیر دفاع تزریق شد

ماسكنه یكی از اشكالات جانبی شیوع كووید-۱۹!

ماسكنه یكی از اشكالات جانبی شیوع كووید-۱۹!

پوشش نانوذرات از پوسیدگی دندان جلوگیری می كند

پوشش نانوذرات از پوسیدگی دندان جلوگیری می كند

پیشبینی علایم اوتیسم با بررسی فعالیت مغزی منحصر به فرد نوزادان

پیشبینی علایم اوتیسم با بررسی فعالیت مغزی منحصر به فرد نوزادان

زدن چه ماسك هایی از نزدنشان بهتر است؟

زدن چه ماسك هایی از نزدنشان بهتر است؟

پرستار بیمار در منزل - تهران

پرستار بیمار در منزل - تهران

هوش مصنوعی دانشگاه ام آی تی می داند چه زمان تشخیص پزشكی را به متخصص بسپارد

هوش مصنوعی دانشگاه ام آی تی می داند چه زمان تشخیص پزشكی را به متخصص بسپارد

مهم ترین راز رسیدن به آرامش در زندگی زناشویی

مهم ترین راز رسیدن به آرامش در زندگی زناشویی

میثم شكری ساز درصدر لیست مدیران و كارآفرینان موفق

میثم شكری ساز درصدر لیست مدیران و كارآفرینان موفق
نتایج یك تحقیق نشان داد

تاثیر مخرب قرنطینه بر كیفیت خواب افراد

تاثیر مخرب قرنطینه بر كیفیت خواب افراد

درمان تومور مغزی با كمك هوش مصنوعی

درمان تومور مغزی با كمك هوش مصنوعی
از سوی محققان كشور انجام شد؛

تولید مواد موثره دارویی برای تأمین نیاز شركت های ایرانی

تولید مواد موثره دارویی برای تأمین نیاز شركت های ایرانی
پژوهشگران آمریكایی مطرح كردند

افراد مبتلا به اوتیسم، درك حسی قوی تری دارند

افراد مبتلا به اوتیسم، درك حسی قوی تری دارند

مبارزه با كووید-۱۹ با برنامه ریزی مجدد ژن ها توسط كریسپر

مبارزه با كووید-۱۹ با برنامه ریزی مجدد ژن ها توسط كریسپر

پیشی گرفتن تولید مقالات زیست فناوری از سایر مقالات

پیشی گرفتن تولید مقالات زیست فناوری از سایر مقالات
با تلاش پژوهشگران استرالیایی ارائه می شود

بررسی تكامل كروناویروس با تحلیل كدهای ژنتیكی

بررسی تكامل كروناویروس با تحلیل كدهای ژنتیكی
با همكاری پژوهشگر ایرانی دانشگاه ام.آی.تی صورت می گیرد؛

تهیه نقشه گسترش كروناویروس با آزمایش فاضلاب شهری

تهیه نقشه گسترش كروناویروس با آزمایش فاضلاب شهری

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص كرونا در دانشگاه علوم پزشكی آزاد

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص كرونا در دانشگاه علوم پزشكی آزاد

كرونا ویروس لوگوی گوگل را تغییر داد

كرونا ویروس لوگوی گوگل را تغییر داد

قیمت تورهای گردشگری

قیمت تورهای گردشگری
پژوهشگران آمریكایی:

هد زدن خطر مبتلاشدن به نقص شناختی را بیشتر می كند

هد زدن خطر مبتلاشدن به نقص شناختی را بیشتر می كند

ویژگیهای یك كلینیك توانبخشی عالی

ویژگیهای یك كلینیك توانبخشی عالی

هوش مصنوعی شیوع ویروس كرونا را پیشبینی كرده بود

هوش مصنوعی شیوع ویروس كرونا را پیشبینی كرده بود

توسعه روابط علمی و فناوری بین ایران و افغانستان

توسعه روابط علمی و فناوری بین ایران و افغانستان

ایده های حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران

ایده های حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران

بررسی قابلیت كتابهای كمك درسی

بررسی قابلیت كتابهای كمك درسی

مركز خدمات ماشین های اداری اپسون

مركز خدمات ماشین های اداری اپسون
ساخت یك پایگاه داده از ۱۰۰ هزار تصویر

هیچ كدام از این لبخندها واقعی نیستند!

هیچ كدام از این لبخندها واقعی نیستند!
کوتاه کننده لینک