URLآرشیو مطالب : متخصص

مبارزه با كووید-۱۹ با برنامه ریزی مجدد ژن ها توسط كریسپر

مبارزه با كووید-۱۹ با برنامه ریزی مجدد ژن ها توسط كریسپر

پیشی گرفتن تولید مقالات زیست فناوری از سایر مقالات

پیشی گرفتن تولید مقالات زیست فناوری از سایر مقالات
با تلاش پژوهشگران استرالیایی ارائه می شود

بررسی تكامل كروناویروس با تحلیل كدهای ژنتیكی

بررسی تكامل كروناویروس با تحلیل كدهای ژنتیكی
با همكاری پژوهشگر ایرانی دانشگاه ام.آی.تی صورت می گیرد؛

تهیه نقشه گسترش كروناویروس با آزمایش فاضلاب شهری

تهیه نقشه گسترش كروناویروس با آزمایش فاضلاب شهری

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص كرونا در دانشگاه علوم پزشكی آزاد

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص كرونا در دانشگاه علوم پزشكی آزاد

كرونا ویروس لوگوی گوگل را تغییر داد

كرونا ویروس لوگوی گوگل را تغییر داد

قیمت تورهای گردشگری

قیمت تورهای گردشگری
پژوهشگران آمریكایی:

هد زدن خطر مبتلاشدن به نقص شناختی را بیشتر می كند

هد زدن خطر مبتلاشدن به نقص شناختی را بیشتر می كند

ویژگیهای یك كلینیك توانبخشی عالی

ویژگیهای یك كلینیك توانبخشی عالی

هوش مصنوعی شیوع ویروس كرونا را پیشبینی كرده بود

هوش مصنوعی شیوع ویروس كرونا را پیشبینی كرده بود

توسعه روابط علمی و فناوری بین ایران و افغانستان

توسعه روابط علمی و فناوری بین ایران و افغانستان

ایده های حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران

ایده های حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران

بررسی قابلیت كتابهای كمك درسی

بررسی قابلیت كتابهای كمك درسی

مركز خدمات ماشین های اداری اپسون

مركز خدمات ماشین های اداری اپسون
ساخت یك پایگاه داده از ۱۰۰ هزار تصویر

هیچ كدام از این لبخندها واقعی نیستند!

هیچ كدام از این لبخندها واقعی نیستند!

چگونه مهریه را مطالبه نماییم

چگونه مهریه را مطالبه نماییم
با همكاری دانشمند ایرانی دانشگاه ام.آی.تی صورت گرفت

تصمیم گیری خودكار در حوزه پزشكی با كمك هوش مصنوعی

تصمیم گیری خودكار در حوزه پزشكی با كمك هوش مصنوعی

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام