URLآرشیو مطالب : متخصص

هوش مصنوعی شیوع ویروس كرونا را پیشبینی كرده بود

هوش مصنوعی شیوع ویروس كرونا را پیشبینی كرده بود

توسعه روابط علمی و فناوری بین ایران و افغانستان

توسعه روابط علمی و فناوری بین ایران و افغانستان

ایده های حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران

ایده های حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران

بررسی قابلیت كتابهای كمك درسی

بررسی قابلیت كتابهای كمك درسی

مركز خدمات ماشین های اداری اپسون

مركز خدمات ماشین های اداری اپسون
ساخت یك پایگاه داده از ۱۰۰ هزار تصویر

هیچ كدام از این لبخندها واقعی نیستند!

هیچ كدام از این لبخندها واقعی نیستند!

چگونه مهریه را مطالبه نماییم

چگونه مهریه را مطالبه نماییم
با همكاری دانشمند ایرانی دانشگاه ام.آی.تی صورت گرفت

تصمیم گیری خودكار در حوزه پزشكی با كمك هوش مصنوعی

تصمیم گیری خودكار در حوزه پزشكی با كمك هوش مصنوعی

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام