URLآرشیو مطالب : متخصص


بررسی قابلیت كتابهای كمك درسی

بررسی قابلیت كتابهای كمك درسی

مركز خدمات ماشین های اداری اپسون

مركز خدمات ماشین های اداری اپسون
ساخت یك پایگاه داده از ۱۰۰ هزار تصویر

هیچ كدام از این لبخندها واقعی نیستند!

هیچ كدام از این لبخندها واقعی نیستند!

چگونه مهریه را مطالبه نماییم

چگونه مهریه را مطالبه نماییم
با همكاری دانشمند ایرانی دانشگاه ام.آی.تی صورت گرفت

تصمیم گیری خودكار در حوزه پزشكی با كمك هوش مصنوعی

تصمیم گیری خودكار در حوزه پزشكی با كمك هوش مصنوعی

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام