URLمطالب كوتاه كننده لینك

مدیر شركت دانش بنیان عنوان كرد؛

عدم استقبال خودروسازان از مقاوم سازی نانویی محققان ایرانی

عدم استقبال خودروسازان از مقاوم سازی نانویی محققان ایرانی

شناسایی اولین شواهد از بقایای عظیم در اطراف یك ستاره

شناسایی اولین شواهد از بقایای عظیم در اطراف یك ستاره
پژوهشگران آمریكایی:

مصرف بیش از اندازه سیگار به بینایی صدمه می رساند

مصرف بیش از اندازه سیگار به بینایی صدمه می رساند

توسعه پچ پوستی نوین برای نظارت بر سلامتی

توسعه پچ پوستی نوین برای نظارت بر سلامتی

ابداع دستگاه اكسیژن رسانی كه نیاز به ماسك ندارد

ابداع دستگاه اكسیژن رسانی كه نیاز به ماسك ندارد
پژوهشگران آمریكایی:

التهاب مزمن در میانسالی، عامل مشكلات حافظه در پیری است

التهاب مزمن در میانسالی، عامل مشكلات حافظه در پیری است
در گفت وگو با ایسنا تشریح شد

جزئیات آموزش فضانوردان امارات در شهرك ستاره ای

جزئیات آموزش فضانوردان امارات در شهرك ستاره ای
پژوهشگران دانشگاه ام.آی.تی :

ترمیم بیش از اندازه DNA، به بافت لطمه می رساند

ترمیم بیش از اندازه DNA، به بافت لطمه می رساند
با قابلیت طراحی انسان؛

اولین ربات هنرمند ساخته شد

اولین ربات هنرمند ساخته شد
برای اولین بار؛

موتور موشك با پرینتر سه بعدی ساخته شد

موتور موشك با پرینتر سه بعدی ساخته شد
لینک دوستان كوتاه كننده لینك