URLمطالب كوتاه كننده لینك

شركت های دانش بنیان خدمات مورد نیاز را به صندوق نوآوری اعلام كنند

شركت های دانش بنیان خدمات مورد نیاز را به صندوق نوآوری اعلام كنند

دیجی نلا

دیجی نلا

در CES آسیا ۲۰۱۹ چه گذشت؟

در CES آسیا ۲۰۱۹ چه گذشت؟

دستگاه های سازگار با یو اس بی ۴ سال ۲۰۲۰ از راه می رسند

دستگاه های سازگار با یو اس بی ۴ سال ۲۰۲۰ از راه می رسند

ایران میكاپ آرتیست

ایران میكاپ آرتیست

استفاده از فناوری هوش مصنوعی جهت بررسی بهتر بیماری ها

استفاده از فناوری هوش مصنوعی جهت بررسی بهتر بیماری ها

انرژی هسته ای از مدت زمان سفرهای فضایی می كاهد

انرژی هسته ای از مدت زمان سفرهای فضایی می كاهد

علت نادر بودن رعد و برق در مریخ چیست؟

علت نادر بودن رعد و برق در مریخ چیست؟

طراحی لوگو مخصوص سایت و بسته بندی

طراحی لوگو مخصوص سایت و بسته بندی

فالكون ۹ با سه ماهواره به آسمان پرتاب شد

فالكون ۹ با سه ماهواره به آسمان پرتاب شد