URLمطالب كوتاه كننده لینك

استاد دانشگاه پرینستون :

ChatGPT یک مولد بیهوده است!

ChatGPT یک مولد بیهوده است!
توسط محققان دانشگاه تهران محقق شد؛

تولید زخم پوش های نوین برای ترمیم زخم های عمیق

تولید زخم پوش های نوین برای ترمیم زخم های عمیق

سگ رباتیکی با سرعت ۳ متر در ثانیه

سگ رباتیکی با سرعت ۳ متر در ثانیه

امداد خودرو تهران

امداد خودرو تهران
با حكم معاون علمی رئیس جمهور؛

سرپرست معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی منصوب گردید

سرپرست معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی منصوب گردید

تغییر در نحوه گفتار زنگ خطر بروز پارکینسون

تغییر در نحوه گفتار زنگ خطر بروز پارکینسون

جیمز وب گرفتار نقص فنی شد

جیمز وب گرفتار نقص فنی شد
یك مقام مسئول خبر داد؛

رکورد شکنی جدید دانش بنیان ها در سال ۱۴۰۱

رکورد شکنی جدید دانش بنیان ها در سال ۱۴۰۱
در یك شركت دانش بنیان صورت گرفت؛

تولید لوله های نانو کامپوزیتی مقاوم به خوردگی در پتروشیمی ها

تولید لوله های نانو کامپوزیتی مقاوم به خوردگی در پتروشیمی ها
توسط یك شركت دانش بنیان صورت گرفت؛

کشت گیاه درحال انقراض برای تولید عطر

کشت گیاه درحال انقراض برای تولید عطر
کوتاه کننده لینک