URLمطالب كوتاه كننده لینك

آیا متخصصان هم ایمنی واكسن های كرونا را تایید می كنند؟

آیا متخصصان هم ایمنی واكسن های كرونا را تایید می كنند؟

چالش ساخت سیستم تحریك غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز

چالش ساخت سیستم تحریك غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز
در ۲۰۲۱ میلادی؛

روسیه یك میلیارد دوز واكسن كرونا تولید می كند

روسیه یك میلیارد دوز واكسن كرونا تولید می كند

سوئیچ های تك اتمی پرظرفیت جایگزین تراشه ها می شوند

سوئیچ های تك اتمی پرظرفیت جایگزین تراشه ها می شوند

سفارش درب فلزی

سفارش درب فلزی

راهبردهایی برای كاهش انتقال كووید-19 در فضاهای بسته

راهبردهایی برای كاهش انتقال كووید-19 در فضاهای بسته

بررسی نشانه های آلزایمر در افراد مبتلا به سندروم داون

بررسی نشانه های آلزایمر در افراد مبتلا به سندروم داون

شارژ تلفن همراه از راه دور با فناوری ضد لیزر

شارژ تلفن همراه از راه دور با فناوری ضد لیزر
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

سرپرست مركز شركت ها و موسسات دانش بنیان انتخاب شد

سرپرست مركز شركت ها و موسسات دانش بنیان انتخاب شد

ماهواره سنتینل-۶ مایكل فرایلیچ امشب پرتاب می شود

ماهواره سنتینل-۶ مایكل فرایلیچ امشب پرتاب می شود
کوتاه کننده لینک