URLمطالب كوتاه كننده لینك

تناوب انجام آزمایش كووید-19 از حساسیت آن مهم تر است

تناوب انجام آزمایش كووید-19 از حساسیت آن مهم تر است
توسط محققان دانشگاه هامبورگ ممكن شد؛

درك بهتر سیستم های كوانتومی با رایحه هیچ چیز

درك بهتر سیستم های كوانتومی با رایحه هیچ چیز
با كمك ریزجلبكها؛

نوآوری به داد آب های آلوده به نیترات رسید

نوآوری به داد آب های آلوده به نیترات رسید

صنعت جلبك با ظرفیت های دانش بنیانی توسعه می یابد

صنعت جلبك با ظرفیت های دانش بنیانی توسعه می یابد

نقش ربات ها در بحبوبه شیوع ویروس كرونا

نقش ربات ها در بحبوبه شیوع ویروس كرونا

اجرای سایبان و نصب سایبان

اجرای سایبان و نصب سایبان
برای جلوگیری از زخم بستر؛

پارچه رباتیك با قابلیت تغییر شكل ساخته شد

پارچه رباتیك با قابلیت تغییر شكل ساخته شد
رئیس تیم پزشكی پلاسما درمانی:

وجود زیرساخت انجام پلاسمادرمانی در كشورهای اسلامی

وجود زیرساخت انجام پلاسمادرمانی در كشورهای اسلامی
در دانشگاه استنفورد انجام شد

ابداع نوعی انسولین با عملكرد فوق العاده سریع

ابداع نوعی انسولین با عملكرد فوق العاده سریع
با تلاش پژوهشگران آمریكایی صورت می گیرد

تحلیل سریع تر تصویر با كمك یادگیری عمیق

تحلیل سریع تر تصویر با كمك یادگیری عمیق