URLآرشیو مطالب : تكنولوژی

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

راه اندازی بانك خون بند ناف در خارج كشور، ذخیره نمونه خارجی

راه اندازی بانك خون بند ناف در خارج كشور، ذخیره نمونه خارجی
تحقیقات آكادمی چشم پزشكان آمریكا نشان می دهد

امكان تشخیص آلزایمر با اسكن ساده چشم

امكان تشخیص آلزایمر با اسكن ساده چشم
با ساخت الكترودهای سازنده عطر

ارسال بو با استفاده از اینترنت

ارسال بو با استفاده از اینترنت

یك تكه از ماه در آلمان ساخته شد!

یك تكه از ماه در آلمان ساخته شد!
دبیر ستاد زیست فناوری خبر داد؛

حضور شركتهای دانش بنیان كشاورزی در آفریقا، صادرات كودهای زیستی

حضور شركتهای دانش بنیان كشاورزی در آفریقا، صادرات كودهای زیستی
طراحی نرم افزار تشریح جسد ؛

محققان علوم پزشكی شهیدبهشتی شبیه ساز آناتومی بدن ساختند

محققان علوم پزشكی شهیدبهشتی شبیه ساز آناتومی بدن ساختند
تا ۴ سال دیگر؛

هوش مصنوعی و ربات ها ۷۵ میلیون شغل را نابود می كنند

هوش مصنوعی و ربات ها ۷۵ میلیون شغل را نابود می كنند
توسط محققان كشور؛

سیستم كنترل كوره ذوب القایی تحت خلاء ساخته شد

سیستم كنترل كوره ذوب القایی تحت خلاء ساخته شد
لینک دوستان كوتاه كننده لینك