URLآرشیو مطالب : صفحه ی ۲

در گزارش كوتاه كننده لینك بررسی شد؛

وضعیت بودجه فناوری در لایحه 99

وضعیت بودجه فناوری در لایحه 99

تولید وانت شاسی بلند با موتور ۷۷۰ اسب بخاری

تولید وانت شاسی بلند با موتور ۷۷۰ اسب بخاری
در دانشگاه استنفورد صورت گرفت

بهبود زمین های كشاورزی یا كاهش خاك ورزی

بهبود زمین های كشاورزی یا كاهش خاك ورزی

نرم افزارهای مستطاب حسابداری اشراق رایانه

نرم افزارهای مستطاب حسابداری اشراق رایانه
با كمك سیستم دفاعی بدن انسان؛

روشی جدید برای آزمایش واكسن ایدز ابداع شد

روشی جدید برای آزمایش واكسن ایدز ابداع شد

نمایندگی كانن در ایران

نمایندگی كانن در ایران

استفاده از نمایشگر در بطری نوشابه!

استفاده از نمایشگر در بطری نوشابه!

تبلیغات انتخاباتی مجلس یازدهم

تبلیغات انتخاباتی مجلس یازدهم

رانندگی و پرواز را باهم تجربه كنید بعلاوه فیلم

رانندگی و پرواز را باهم تجربه كنید بعلاوه فیلم
یك مقام مسئول خبر داد:

رفع ضعف های قانونی ورود دانش بنیان ها به بازار داخلی

رفع ضعف های قانونی ورود دانش بنیان ها به بازار داخلی